نرم افزار بیسیم چی

دفترچه معرفی فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

دانلود بیسیمچی برای اندروید

لیست سامانه ها و نرم افزار های زیر مجموعه سامانه جامع شهید باقری

زیر سیستم ها بر اساس دسترسی افراد مختلف برای اشخاص قابل دسترس خواهند بود

سامانه پوشه

بانک اطلاعات جامع جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

اطلاعات درج کنید

سامانه اطلس

سامانه تولید گزارش و نمایش داشبوردهای اطلاعاتی

گزارش بگیرید

سامانه وصل

سامانه اشتراک تجربیات ستادهای جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

مشاهده فعالیت ها

بازار محتوای جبهه

ویترین نمایش و عرضه محتوای تولیدی ارکان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

ورود به بازار

نرم افزار جبهه

شبکه تعاملی فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با ابزارهای کاربردی متنوع

دانلود جبهه

نرم افزار بیسیم چی

دفترچه معرفی فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

دانلود بیسیمچی

نرم افزار بیاب

نرم‌افزار مکان‌یاب و ارائه خدمات فرهنگی

دانلود بیاب

سامانه قرار

سامانه نشست‌های مجازی جبهه فرهنگی انقلاب

وارد شوید

سامانه هدهد

سامانه ارسال و دریافت پیامک انبوه

ارسال پیام

سامانه نما

سامانه هوشمند و یکپارچه مدیریت فرآیندها

کار را شروع کنید

نرم افزار هم رزم

نرم‌افزار ارائه خدمات اداری

دانلود همرزم

سامانه دیدگاه

سامانه الکترونیک مکاتبات اداری

نامه بزنید

سامانه رصد

سامانه هوشمند جمع‌آوری داده در فضای مجازی

دسترسی موجود نیست

سامانه مدیریت کاربران

مدیریت دسترسی کاربران به زیر سیستم‌ های سامانه شهید باقری

تنظیم دسترسی

نرم افزار پیشخوان

دسترسی یکپارچه به تمامی سامانه ها و نرم افزار ها از طریق تلفن همراه

دانلود پیشخوان