نرم افزار بیسیم چی

دفترچه معرفی فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

دانلود بیسیمچی برای اندروید

لیست سامانه ها و نرم افزار های زیر مجموعه سامانه جامع شهید باقری

زیر سیستم ها بر اساس دسترسی افراد مختلف برای اشخاص قابل دسترس خواهند بود

سامانه پوشه

بانک اطلاعات جامع جبهه فرهنگی‌اجتماعی انقلاب اسلامی

اطلاعات درج کنید

سامانه اطلس

سامانه تولیدگزارش و نمایش داشبوردهای اطلاعاتی

گزارش بگیرید

سامانه مدیریت کاربران

مدیریت دسترسی کاربران به زیرسیستم‌های سامانه شهید باقری

تنظیم دسترسی

سامانه وصل

سامانه اشتراک تجربیات ستادهای جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

مشاهده فعالیت ها

نرم افزار بیسیم چی

دفترچه معرفی فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی

دانلود بیسیمچی

سامانه رصد

سامانه هوشمند جمع‌آوری داده در فضای مجازی

دسترسی موجود نیست

نرم افزار بیاب

نرم‌افزار مکان‌یاب و ارائه خدمات فرهنگی

دانلود بیاب

نرم افزار جبهه

شبکه تعاملی جبهه

دانلود جبهه

سامانه نما

سامانه هوشمند و یکپارچه مدیریت فرآیندها

کار را شروع کنید

سامانه دیدگاه

سامانه الکترونیک مکاتبات اداری

نامه بزنید

نرم افزار هم رزم

نرم‌افزار ارائه خدمات اداری

دانلود همرزم

سامانه هدهد

سامانه ارسال و دریافت پیامک انبوه

ارسال پیام

نرم افزار پیشخوان

دسترسی یکپارچه به تمامی سامانه ها و نرم افزار ها از طریق تلفن همراه

دانلود پیشخوان